Stałe stanowisko drobnych prac lakierniczych

Stałe stanowisko drobnych prac lakierniczych

  Specyfikacja urządzenia:  
  • filtracja powietrza wyciągowego poprzez złoże węgla aktywnego;
  • odprowadzenie powietrza na halę.